Selecteer een pagina

Controleren Administraties

Veel van onze klanten vinden het prettig om zelf de boekhouding periodiek bij te houden. Wij horen vaak dat klanten hierdoor al redelijk inzicht krijgen in de gang van zaken van hun bedrijf. Onze taak bestaat bij controle erin de boekingen te checken op juistheid en volledigheid en waar nodig aanvullingen te boeken (vooral memoriaal-boek).

Het is onze ervaring dat door de periodieke controle onzerzijds vergezeld van tips en adviezen de klant groeit in zijn / haar gevoel voor administratie-voering. “Sparren” tussen ondernemer en BoHeWa over het aansturen van het bedrijf vindt dan steeds vaker plaats.

Hierdoor kunnen we ook meer toekomstgericht bezig zijn, in casu kijken waar de knelpunten en risico`s zitten en bekijken waar verdere mogelijkheden zijn tot omzetgroei en betere kostenbeheersing