Selecteer een pagina

Financiële jaar-, kwartaal- en maandrapportages

Belasting, aangifte, aangifte IB, administraties, advies algemeen, boekhouding, boekhouder, BTW, BTW aangifte, Omzetbelasting, Marc de Bont,Core-business van BoHeWa is naast administratievoering de periodieke financiële verslaggeving.

Uiteraard de jaarrekening (in leesbaar formaat en begrijpelijke taal!!) maar steeds vaker ook maand- en kwartaalrapportering. Tevens verzorgen wij het opstellen van begrotingen.