Selecteer een pagina

Loonbelasting

Voor klanten – werkgevers verzorgen wij de aangiftes loonbelasting.

Het voeren van loonadministraties besteden wij uit aan een scherpe aanbieder die de complete maand- of 4 weken-loonadministratie ter hand neemt (Diverse opties mogelijk).